حروف ربط کلمات و عبارات کوچکی هستند که کلمات، جملات و حتی پاراگراف‌ها را به هم ربط می‌دهند. یادگیری این کلمات پرکاربرد در مکالمه‌ و هم چنین در نوشتار به زبان آموز بسیار کمک خواهند کرد.

استفاده از کلمات ربط به شکل ناخودآگاه به نوشته شما ساختاری منطقی‌تر و هماهنگ‌تر می‌دهد. در یک نوشته اصولا جملات به هم مرتبط هستند و پس از اتمام یک جمله، جمله بعدی به دنبال آن می‌آید و کار کلمات ربط ارتباط دادن کلمات به هم است.

ما هر روز در مکالمات روزمره خود از کلمات ربط استفاده می‌کنیم، بدون آن که حتی متوجه باشیم!

این کلمات به ما کمک می‌کنند تا جملات را به هم وصل کنیم و جملات طولانی‌تر و پیچیده‌تری بسازیم. اگر حروف ربط وجود نداشتند همه جملات کوتاه و بریده بریده بودند.

هر یک از حروف ربط در موقعیت خاصی به کار برده می‌شود. مثلا تعدادی از این حروف برای موقیت‌های رسمی و بعضی دیگر را در مکالمه‌های روزمره خود استفاده می‌کنیم. بعضی از حروف ربط را نیز در هر موقعیتی می‌توان استفاده کرد.

یادگیری کامل کلمات ربط باعث می‌شود بتوانید به سادگی جملات را به هم وصل کنید و روان‌تر انگلیسی صحبت کنید. این موضوع موجب پیشرفت مهارت شما در بخش اسپیکینگ می‌شود، بنابراین پس در آموزش آیلتس به شما کمک شایانی خواهد کرد.

یکی از راه‌های یادگیری روش استفاده از کلمات ربط استفاده از آن‌ها است. سعی کنید در رابطه با مطالبی که یاد می‌گیرید یک مقاله یا چند پاراگراف بنویسید و در این نوشته از کلمات ربط کمک بگیرید.

در ادامه این مطلب مثل یک کلاس زبان آنلاین، کلمات ربط پرکاربرد و طریقه استفاده از این کلمات را با هم یاد مرور می‌کنیم.

برای یادگیری عمیق‌تر سعی کنید در هر بخش پس از مطالعه مثال‌ها، برای آن نکته یا مطلبی که یاد گرفته‌اید یک مثال جدید بنویسید.

کلمات ربط

ما کلمات ربط(مانند but، because) را برای چسپاندن دو عبارت به هم در یک جمله استفاده می‌کنیم. به مثال‌ها توجه کنید:

Fish has long been stable food in many culture (clause 1) but there has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. (clause 2)

 • ماهی از دیرباز در بسیاری از فرهنگ‌ها جزو ثابتی از برنامه غذایی مردم بوده است اما به تازگی در مورد مزایا و خطرات مصرف ماهی اختلاف نظر وجود دارد.

Fish is known as a brain food (clause 1) because it is beneficial to the development of the brain. (clause 2)

 • ماهی به غذای مغز مشهور است زیرا برای رشد مغز مفید است.

می‌توان از عبارات قیدی (مانند Consequently, However) برای ارتباط دادن دو ایده در دو جمله جداگانه استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

.Fish is known as a brain food because of the benefits it has for to the brain development However recent studies have shown fish can also contain mercury

ماهی به دلیل مزایایی که برای رشد مغز دارد به عنوان غذای مغز شناخته می شود اما مطالعات اخیر نشان داده است که ماهی می‌تواند ‌حاوی جیوه باشد.

بعضی از عبارات قیدی (مانند Therefore, however,also) در موقعیت‌های متفاوتی می‌توانند استفاده شوند.

.People therefore are ensure of whether to eat fish

.People are therefore ensure of whether to eat fish

.People are ensure therefore of whether to eat fish

همچنین اگر کلمه ربط قبل از عبارات اسمی و یا مصدر فعل (_ing form, gerund) بیاید ما می‌توانیم یک حرف اضافه به قبل آن اضافه کنیم. (مانند in spite of, because of)

The match was cancelled because of the snow. (not because of it snowed)

 • مسابقه به خاطر برف لغو شد.

.In spite of losing the first game, the team went on to win the tournament

 • علی رغم باخت در بازی اول، تیم برای به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت.

عبارات ربطی

عبارات پیوند دهنده به خواننده متن کمک می‌کنند تا ساده‌تر ارتباط قسمت‌های مختلف متن به هم را متوجه شود. کلماتی مثل however, consequently و moreover به متن شما هماهنگی می‌بخشند. در ادامه کاربردهای کلمات ربط و مثال‌های هر دسته را بررسی می‌کنیم.

1)    اضافه کردن اطلاعات

این دسته از کلمات اضافه برای شما این این امکان را فراهم می‌کند که به جمله‌ای که تمام شده است اطلاعات بیشتری اضافه کنید.

 • حروف ربط (conjunctions) :and, as well as
 • عبارات ربطی قیدی (adverbial) :also, anyway, besides, furthermore, in addition, likewise, moreover, similarly

به مثال توجه کنید:

.Fish supplies us with substances that might protect against heart disease. Moreover, in many cultures fish is known as a brain food

 • ماهی موادی را برای بدن ما تامین می‌کند که از وقوع بیماری‌های قلبی پیشگیری می‌کنند. علاوه بر این در بسیاری از فرهنگ‌ها ماهی به غذای مغز معروف است.

2)    ترتیب انجام کارها

برای توضیح دادن فرآیند انجام یک کار، مشخص کردن ترتیب توالی بسیار مهم است. این دسته از کلمات توالی انجام کار و ترتیب آن را برای مخاطب شرح می‌دهند.

عبارات ربطی قیدی (adverbial): first, next, after that, then, finally, secondly, firstly

کلمات firstly و secondly و finally برای تعیین ترتیب اتفاق افتادن وقایع در یک بحث به کار می‌روند.

به مثال زیر توجه کنید:

Firstly, in terms of heart disease, it has been shown that consuming even small quantities of fish can lower your risk of heart disease by 17%. Secondly, consuming fish is known to have a beneficial effect of brain development

 • اولا در رابطه با بیماری قلبی، ثابت شده است که مصرف حتی مقدار کمی ماهی می‌تواند 17 درصد خطر بیماری قلبی را کاهش دهد. ثانیا، ماهی به تاثیر مثبتی که در رشد مغز دارد معروف است.

کلمات first و next و after that وthen برای مشخص کردن ترتیب وقوع کارها در یک فرآیند استفاده می‌شوند. به مثال توجه کنید:

 • First, the fruit is picked by hand. Then it is transported to the factory.
 • اول میوه‌ با دست چیده می‌شود. سپس به کارخانه منتقل می‌شود.

3)    دلیل‌ها، نتایج

گاهی از کلمات ربط برای بیان دلیل یا نتیجه یک کار استفاده می‌شود.

حروف ربط (conjunctions): because, so

عبارات ربطی قیدی (adverbials): therefore, consequently, so, thus, as a result

حروف اضافه (Prepositions): because of, due to, on account of, owing to

 

کلمه because دلیل یک اتفاق و کلمه so نتیجه یک عمل را بیان می‌کند.

.I eat fish three times a week because it protects against heart disease

 • من سه بار در هفته ماهی می‌خورم چون از ابتلا به بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند.

.fish protects against heart disease so I eat it three times a week

 • ماهی از بیماری‌های قلبی پیشگیری می‌کند پس من سه بار در هفته ماهی می‌خورم.

کلمات therefore، consequently، so، thus و as a result برای بیان نتیجه یک موقعیت یا عمل استفاده می‌شوند.

.As a result, people are unsure whether to increase or decrease the amount of fish they eat

 • در نتیجه، مردم مطمئن نیستند که مقدار ماهی خود را کم یا زیاد کنند.

از کلمات because of, due to, on account of, owing to برای دلیل رخ دادن یک واقعه استفاده می‌کنیم.

.The match was cancelled because of the snow

 • مسابقه به خاطر برف لغو شد.

.The buses were all running late owing to the bad weather

 • همه اتوبوس‌ها به دلیل شرایط بد آب‌وهوا دیر راه افتادند.

4)    مقایسه کردن

این گروه از عبارات ربط به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم تفاوت‌های دو موضوع متفاوت را با هم مقایسه کنیم.

حروف ربط (conjunctions): but, although, though

عبارات ربطی قیدی (adverbials): alternatively, however, in contrast, nevertheless, on the contrary, on the other hand, yet

حروف اضافه (Prepositions): in spite of, despite

از کلمه but میان دو عبارت قابل قیاس استفاده می‌شود.

مثال:

!I like cats but my sister is crazy about dogs

 • من گربه‌ها را دوست دارم اما خواهرم به سگ‌ها علاقه دارد.

کلمه ربط although را در ابتدای جمله و همچنین بین دو عبارت می‌توان به کار برد. اگر از although بین دو عبارت استفاده کردید، استفاده از ویرگول را فراموش نکنید.

.Although the work was supported by grants from the fisheries scholarship fund, this did not affect the research findings

.the work was supported by grants from the fisheries scholarship fund, although this did not affect the research findings

 • با این که این کار با کمک‌های مالی صندوق بورس تحصیلی ماهیگیری پشتیبانی می‌شود، تاثیری روی یافته‌های تحقیق ندارد.

ما از in spite of و  در ابتدا یا میان جمله برای مقایسه دو موضوع استفاده می‌کنیم.

به مثال توجه کنید:

.In spite of the considerable amount of literature on the risks and benefits of fish consumption, there are still important gaps in this information

 • با وجود اطلاعات زیادی که در رابطه با فواید و مضرات استفاده از ماهی وجود دارد، هنوز هم در اطلاعاتی که در این مورد وجود دارد خلاهای زیادی هست.

.I eat fish regularly for health reasons despite not liking it much

 • من با این که زیاد به ماهی علاقه ندارم، ولی به‌صورت منظم به خاطر سلامتی ماهی می‌خورم.

5)    مثال زدن

ما از این عبارات یا کلمات ربطی برای چسپاندن دو عبارت که مفاهیم مشابهی را به زبان‌های مختلف بیان می‌کنند، استفاده می‌کنیم.

عبارات ربطی قیدی (adverbials) :that is to say, in other words, that is, for example

مثال:

There has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. For example, we know that fish supplies us with polyunsaturated fatty acids, substances that might protect against heart disease

 • اخیرا در مورد مزایا و خطرات مصرف ماهی بحث شده است. مثلا ما می‌دانیم که ماهی اسیدهای چرب غیر اشباع بدن را تامین می‌کند. این مواد از بدن در برابر بیماری‌های قلبی محافظت می‌کنند.

سوالات رایج

در این بخش به سوالات رایج پاسخ می‌دهیم.

کلمات رابط چه کلماتی هستند؟

حروف رابط، کلمه یا کلماتی هستند که کلمات، عبارات و بندهای مرتبط را به هم وصل می‌کنند و در متن پیوستگی و هماهنگی ایجاد می‌کنند.

چه عباراتی را می‌توان با استفاده از کلمات رابط به دیگر پیوند داد؟

کلمات ربط برای شما این امکان را فراهم می‌کند که کلمات، عبارات و بندهای دارای درجه دستوری برابر را در یک جمله وصل کنید.

7 حرف ربط مهم در انگلیسی چه حروفی هستند؟

این حروف عبارتند از: for, and, nor, but, or, yet, and so


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...