Yes

بله

‏No

نه

‏Yeah

آره

‏Right

بله درسته

‏Yes, sir

بله قربان

‏Flunky

بله قربان

‏Servile

بله قربان

‏Amoral

نه اخلاقی نه غیر اخلاقی

‏So so

نه بد نه خوب

‏Hardly

نه چندان

‏Nothing

اصلا نه

‏Otherwise or else

اگر نه

Yes, sir

بله قربان

I’m satisfied

بله، خوشحال شدم

Why, of course, that would explain it

بله البته، حالا روشن شد.

No, to be sure not

نه ، مطمئناً نه

Yes, master

بله ارباب؟

‏Oh, yes

اوه بله

‏Yes, ma’am

بله خانم

‏‏Yes, miss

بله خانم

Yes, that’s a fine choice

بله، انتخاب خوبيه

I’m afraid so

متاسفانه بله

‏Yeah, hello

بله، سلام

Yes, Colonel

بله سرهنگ

Do not be afraid to say, “Yes.”

از جواب «بله» به آن نترس.

‏Well, boss

بله، رئیس؟

Yes, I understand

بله می‌فهمم.

Yes, Captain

بله، کاپيتان؟

Apparently, yes

ظاهرا، بله

‏Yes, you don’t know

بله، شما نمي‌دونيد

I am, Your Ladyship

بله بانوي من.

Yes, got it

‎بله، درسته.

Yes, honey

بله، عزيزم؟

Yes, Mother

بله مادر.

Yes, Lieutenant

بله ستوان

Yes, Father

بله، پدر

No sir

نه جناب

No never

نه هرگز

No, stop it

نه بس کن!

سوال‌های رایج

در زیر به سوال‌های رایجی پاسخ می‌دهیم.

کدام زبان به زبان انگلیسی نزدیک‌تر است؟

زبان دانمارکی به این زبان نزدیک است.

در زبان انگلیسی چه چیزی را باید یاد بگیرم؟

انگلیسی از چهار مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن است که باید هر چهار مهارت را همزمان یاد بگیرید تا موفق شوید.

چرا یادگیری زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

انگلیسی زبان ارتباطات بین المللی در زمینه‌های سیاست، رسانه و هنر است. تسلط کامل به زبان انگلیسی به انسان‌ها کمک می‌کند تا در زندگی فرصت‌های بیشتری داشته باشیم.

آیا زبان انگلیسی گرامر سختی دارد؟

خیر نسبت به زبان‌های دیگر، گرامر آن بسیار ساده است.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...