شکم

겨드랑이

زیر بغل

턱끝

چانه

دهان

팔찌

بازو

머리띠

سر

얼굴

چهره

팔꿈치

آرنج

옆구리

پهلو

گردن

손가락

انگشت

치아

دندان

پشت

어깨

شانه

사타구니

کشاله ران

입술

لب

زبان

손가락

دست

بینی

چشم

گوش

가슴

پستان

پا

무릎

زانو

관자놀이

شقیقه

발목

مچ پا

ناخن

피부

پوست

속눈썹

مژه

눈썹

ابرو

머리카락

مو

뒤꿈치

پاشنه

발바닥

پاشنه پا

근육

کف دست

손목

مچ پا

다리

کل پا

동맥

شریان

مغز

심장

قلب

식도

مری

معده

목구멍

گلو

췌장

لوزالمعده

ریه

استخوان

인두

حلق

후두

حنجره

귀 안쪽

گوش داخلی

고막

پرده گوش

کبد

신장

کلیه

피부

پوست

속눈썹

مژه

머리카락

مو

눈썹

ابرو

턱끝

چانه

دهان

머리띠

سر

얼굴

چهره

입술

لب

زبان

بینی

چشم

شکم

گوش

겨드랑이

زیر بغل

팔찌

بازو

팔꿈치

آرنج

옆구리

پهلو

가슴

سینه

پا

무릎

زانو

관자놀이

شقیقه

발목

مچ پا

ناخن

뒤꿈치

پاشنه

뒤꿈치

پاشنه پا

근육

عضله

손바닥

کف دست

손목

مچ دست

다리

پا

گردن

손가락

انگشت

치아

دندان

어깨

شانه

مغز

심장

قلب

식도

مری

معده

목구멍

گلو

췌장

لوزالمعده

ریه

인두

حلق

후두

حنجره

귀 안쪽

گوش داخلی

고막

پرده گوش

کبد

신장

کلیه

소장

روده باریک

콜론

روده بزرگ

근육

ماهیچه‌ها

횡격막

دیافراگم

방광

مثانه

갑상선

غده تیروئید

뇌하수체

غده هیپوفیز

모세 혈관

مویرگ‌ها

정맥

وریدها

골수

مغر استخوان

각막

قرنیه

렌즈

عدسی

망막

شبکیه

해골

اسکلت

سوالات رایج

در این قسمت به سوالات رایج کاربران پاسخ می‌دهیم.

مغز استخوان به کره‌ای چه می‌شود؟

مغز استخوان به کره ای골수 می‌شود.

آیا یادگیری زبان کره‌ای سخت است؟

بله، یادگیری زبان کره‌ای جزو سخت‌ترین کارها محسوب می‌شود اما شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های با کیفیت و معتبر، تسلط خوبی به این زبان پیدا کنید.

بهترین راهکارهای یادگیری زبان کره‌ای چیست؟

از بهترین راهکارهای یادگیری زبان کره‌ای می‌توان به شروع یادگیری این زبان با حرف الفبا، استفاده از فلش کارت و صحبت به افراد کره‌ای اشاره کرد.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 نظر, میانگین: 5,00 از 5)
Loading...