شاید یادگیری و تلفظ زبان ایتالیایی برای افراد مبتدی سخت باشد و در ابتدای کار یادگیری به شکل خودآموز آن‌ها را دلسرد کند.

زبان ایتالیایی زبان مشکلی نیست و در صورت تسلط بر قوانین به راحتی قادر به یادگیری آن خواهید بود. گرچه کلاس زبان آنلاین به آن دسته از زبان‌آموزانی که موقعیت شرکت در کلاس‌های حضوری را ندارند، توصیه می‌شود. در آموزش آنلاین با استفاده از اساتید مجرب می‌توان بی‌دغدغه به یادگیری این زبان پرداخت.

در این مطلب می‌خواهیم شما را با الفبای ایتالیایی با تلفظ آن‌ها آشنا کنیم.

الفبای ایتالیایی

الفبای زبان ایتالیایی 21 حرف است که 5 حرف a، e، i، o و u صدادار و 16 حرف دیگر بی‌صدا هستند. همانطور که مطلع هستید حروف الفبای استاندارد انگلیسی شامل 26 حرف است. پنج حرف  J، K، W، X و Y در زبان ایتالیایی وجود ندارند و تنها در واژه‌هایی وجود دارند که از زبان انگلیسی آمده‌اند..

زبان ایتالیایی بر‌خلاف انگلیسی، املایی وابسته به آوانگاری دارد و تلفظ بیشتر حروف آن ثابت است. گرچه تلفظ بعضی حروف در شرایط خاصی تغییر می‌کند، برای مثال «g» قبل از حرف «a»، «o» و «u» مانند «go» و قبل از «e» و «i» مانند «gel»  تلفظ می‌شود. زبان ایتالیایی قواعد منظمی دارد و به راحتی به ذهن سپرده می‌شود.

تصویر زیر تلفظ حروف را نشان می‌دهد. توجه کنید بعضی آواها با ترکیب بعضی حروف ساخته می‌شوند.

حروف صدادار در زبان ایتالیایی

همانطور که گفتیم حروف صدادار در زبان ایتالیایی 5 حرف هستند و شامل  A، E، O، U و I می‌شوند.

اگر دو حرف صدا‌دار پشت سر هم بیاید، ممکن است ترکیب آن‌ها در حالت یکسان، آواهای متفاوتی داشته باشد. مانند تلفظ g در gio که صدای «جو» می‌دهد.

حروف بی‌صدا در زبان ایتالیایی

حروف بی‌صدا سایر حروف الفبای ایتالیایی را تشکیل می‌دهند. بیشتر حروف بی‌صدای زبان ایتالیایی مانند حروف انگلیسی تلفظ می‌شوند، اما در این میان استثناهایی نیز وجود دارد که با آموزش متوجه آن خواهید شد. با آموزش زبان ایتالیایی و شرکت در کلاس آنلاین و همراهی یک معلم آشنا به این زبان، به شکلی اصولی‌تر این زبان را یاد خواهید گرفت و مشکل تلفظتان حل می‌شود.

حرفی که در براکت نوشته شده است، نام ایتالیایی حرف آورده شده است. حروف ایتالیایی درست مانند حروف انگلیسی هستند و با صدایی که می‌دهند نام متفاوتی دارند.

 • A [a]: مانند «a» در کلمه «father» تلفظ می‌شود.
 • B [bi]: مانند «b» در کلمه «bucket» تلفظ می‌شود.
 • C [ci]: تلفظ «c» بستگی به حرف بعد از آن دارد.

 • زمانی که حرف بعد از آن «e» یا «i» باشد، مانند «ch» در «chair» تلفظ می‌شود. کلمه dolce (DOL-che، مانند Ddolphin و  check) نمونه بارزی از این تلفظ است. به خاطر داشته باشید وقتی بعد از «ci» حرف صدادار دیگری می‌آید، «i» تلفظ نمی‌شود. به عنوان مثال، ciao (CH-O مانند cha و on).
 • در «sci» و «sce» تلفظ نمی‌شود و باید یاد بگیریم چطور «sci» و «sce» را تلفظ کنیم.
 • در موارد دیگر مانند «k» در «key» تلفظ می‌شود. برای مثال capo (KAH-po، مانند car و pot).
 • D [di]: مانند «d» در «do».
 • E [e]: مانند «e» در «bet» یا در «hey».
 • F[effe]: مانند «f» در fast.

G[gi]: 4 تلفظ مختلف دارد.

 • زمانی که بعد از آن «e» یا «i» بیاید، باید آن را شبیه «j» در «jump» تلفظ کنید. برای مثال gelato (ge-LAH-to، مانند gel، lava و top). دقت کنید وقتی بعد از «gi» حرف صدادار دیگری بیاید، «i» تلفظ نمی‌شود، برای مثال gioco (JO-KO،، مانند John و cop).
 • زمانی که بعد از آن «n» بیاید، مانند «ñ» اسپانیایی تلفظ می‌شود که صدایی است که در انگلیسی وجود ندارد. آن را مانند «Y» در «yes» تلفظ کنید، اما زبانتان را به شکلی بالا ببرید که به سقف دهان برخورد کند. مانند وقتی «n» را تلفظ می‌کنید، اما به جای نوک زبان باید با بخش گوشتی آن تلفظ کنید.
 • زمانی که بعد از آن «یک حرف صدادار+li) می‌آید، مانند «y» در «yield»، به عنوان مثال، aglio (EYE-yo، «yo» در «yogurt») «garlic». به هر حال «یک حرف بی‌صدا+gil» مانند حروف جداگانه تلفظ می‌شود، مانند negligenza (neg-lee-JEN-zah).
 • در تمام حالت‌های دیگر، باید آن را مانند «g» در «go» تلفظ کرد.
 • H [acca]: حرف «h» در ایتالیایی تلفظ نمی‌شود.

 • I[i]: مانند «i» در «marine» یا «ee» در «see». به هر حال زمانی که بعد از «sc»، «gl» یا «c» + حرف صدادار می‌آید، تلفظ نمی‌شود، برای مثال ascia (AH-SHA)، maglietta (mah-YET-tah)، gioco (JO-KO مانند John و cop). وقتی بعد از «sc»، «gl»، «g» و «c»، «i» و یک حرف بی‌صدا می‌آید، «i» بدون تلفظ نیست، ماندد scimmia (SHEEM-myah)، glicine (GLEE-chee-neh)، giraffa (GEE-rahf-fah) و cibo (CHEE-baw).
 • L[elle]: مانند «l» در «like». به یاد داشته باشید که «L» در «یک حرف صدادار+gil» تلفظ می‌شود.
 • M[emme]: مانند «m» در «mad».
 • N[enne]: مانند «n» در «no». به یاد داشته باشید که «gn» به شکل متفاوتی تلفظ می‌شود.
 • O[o]: مانند «a» در «all». درست مانند حرف E دو تلفظ دارد.
 • P[pi]: مانند «p» در «park».
 • Q[qu]: مانند «k» در «key». همیشه بعد از آن «U» و حرف صدادار دیگری می‌آید. کلمه «Soqquadro» تنها استثنا است که در آن بعد از «Q» یک حرف بی‌صدا آمده است.
 • R[erre]: «R» rolled مانند اسپانیایی یا انگلیسی اسکاتلندی.
 • S[esse]: «S» سه تلفظ مختلف دارد:
 • در ابتدای کلمه و پس از آن حرف صدادار بیاید، برای مثال saltare (sal-TAH-re، «re» مانند red).
 • بد از آن «c» می‌آید (ولی نه «ci» یا «ce»)، «f»، «p»، «q»، «s» یا «t»، مانند squadra (SKWAD-rah).
 • بد از آن یک حرف بی‌صدا می‌آید، برای مثال polso (PAWL-so، «so» مانند sock.

 • مانند «s» در «desert» (یا «z» در «zealot») وقتی:
 • پس از آن «b»، «d»، «g»، «l»، «m»، «n»، «r» یا «v» باشد، برای مثال sbarrare (zbar-RAH-re، «re» مانند red).
 • بین دو حرف صدادار در گفتار ایتالیایی شمال ایتالیا. در جنوب ایتالیا مردم «s» را مانند «set» حتی بین دو حرف صدادار تلفظ می‌کنند.
 • وقتی بعد از آن «ci» یا «ce» می‌آید، مانند «sh» در «shy» تلفظ می‌شود، برای مثال (scienza (SHEN-tsah.
 • T[ti]: مانند «t» در «table».
 • U[u]: مانند «oo» در «food» یا مانند «w» قبل از یک حرف صدادار، برای مثال questo (KWEST-taw).
 • V[vi]: مانند «v» در «view».
 • Z[zeta]: این مشکل‌ترین حرف در کل الفبای ایتالیایی است. این حرف دو تلفظ دارد، یکی صدایی مانند «z» در «amazing» می‌دهد و دیگری مانند «ts» در «tsunami» یا «zz» در تلفظ انگلیسی «pizza» تلفظ می‌شود. در هر حال، بر خلاف «s»، قوانین آن بسیار پیچیده است و کلمات بی قاعده زیادی وجود دارد.

سخن نهایی

‌در این مطلب سعی کردیم تلفظ تمام حروف زبان ایتالیایی را بیاوریم تا مشکل زبان‌آموزان را تا حدودی حل کنیم.

اما قوانین و پیچیدگی‌ها و تلفظ یک زبان جدید با یاری یک استاد بسیار آسان‌تر است و ادامه راه را راحت می‌کند. بدیهی است شرکت در کلاس زبان آنلاین ایتالیایی می‌تواند کمک شایانی در پیشرفت شما داشته باشد.

سوالات رایج

اجازه دهید به سوالات رایج کاربران پاسخ دهیم.

چه حروفی در زبان ایتالیایی وجود ندارند؟

حروف الفبای ایتالیایی در ابتدا شبیه به حروف الفبای انگلیسی هستند، اما تعداد کمی از حروف حذف شده‌اند. این حروف «j»، «k»، «w»، «x» و «y» هستند و بطور طبیعی در زبان ایتالیایی وجود ندارند.

آیا یادگیری زبان ایتالیایی دشوار است؟

ایتالیایی زبانی عاشقانه و خیلی نزدیک به سایر زبان‌های هم‌خانواده مانند اسپانیایی، فرانسوی و پرتقالی است. به همین دلیل این زبان اغلب یکی از آسان‌ترین زبان‌ها برای انگلیسی‌زبانان محسوب می‌شود.

بهترین اپلیکیشن‌های یادگیری تلفظ زبان ایتالیایی کدام هستند؟

 • Learn Italian Words Free
 • Learn Italian – 50 Languages
 • Busuu
 • Duolingo
 • Babbel
 • Memrise
 • Mondly
 • n 24 Hours Learn Italian

آیا لهجه‌های ایتالیایی متفاوت هستند؟

زبان ایتالیایی یک زبان بسیار وابسته به آوا‌شناسی است، به این معنا که هر صدایی با همان ترکیب حروف بیان می‌شود (صدا‌دار و بی‌صدا).

 


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...