كيف حالكم؟

حال شما چطوره؟ (مؤدبانه)

كيف حالك؟

حال شما چطوره؟ (دوستانه)

أنا بخير، أشكرك.

خوبم، متشکرم.

بخير، شكرًا لك.

خوبم، متشکر.

و أنت؟

شما چطور؟ (دوستانه)

و أنتم؟

شما چطور؟ (مؤدبانه)

لست بخير حال.

خوب نيستم.

شوفی مافی؟

حالت چطوره؟

ازیک؟

حالت چطوره؟ (دوستانه)

شْلونَک؟

چطوری؟

هل أنت بخير؟

حالت خوبه؟ / خوبي؟

الحمد لله، زين.

شكر خدا خوبم.

سوالات رايج

در اين بخش به سوالات رايج پاسخ مي‌دهيم.

یک خوش‌آمدگویی معمولي عربی چگونه است؟

در عربستان از «السلام علیکم» به‌عنوان یک خوش‌آمدگویی پیش فرض استفاده کنید. اين عبارت در لغت به معنای «سلام بر تو» و یک سلام سنتی در میان مسلمانان است. از آنجا که اکثر اعراب مسلمان هستند، رایج‌ترین خوش‌آمدگویی عربی است.

آیا عربی قدیمی‌ترین زبان جهان است؟

زبان عربی یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های گفتاری است و دارای تاریخ و تمدن بزرگی است. اولین نمونه کتیبه عربی به سال 512 میلادی برمی‌گردد. در حال حاضر، حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان به زبان عربی صحبت می‌کنند. عربی از خانواده زبان‌های سامی است که شامل زبان آرامی نيز مي‌شود.

زبان عربی سخت‌تر است یا چینی؟

در بخش‌هایی از گفتار، زبان عربی پیچیده‌تر از زبان چینی است. اگرچه خط این دو زبان برای زبان‌های غربی بسیار بیگانه است، چینی ماندارین به دلیل پیچیدگی و کثرت حروف آن از سیستم نوشتاری عربی سخت‌تر است.

آیا غنی‌ترین زبان جهان عربي است؟

عربی را می‌توان براساس پیچیدگی آن غنی‌ترین زبان در کلمات دانست. به‌طور متوسط، یک کلمه نوشته شده به زبان عربی دارای سه معنی، هفت تلفظ و دوازده تعبیر است.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...