لینگوتاک


زینب عزیزی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: مکالمه، کودکان، زبان مدرسه

۵.۰

1 کلاس
1 زبان‌آموزدرباره من

"Be a student as long as you still have something to learn, and this will mean all your life"

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 92 تا Shahrivar 99
آموزشگاه رهروان دانش، مدرسه چشمه نور، دانشگاه علمی کاربردی


تحصیلات
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالکلاس آزمایشی
۷۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان