وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


زینب عزیزی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: مکالمه، کودکان، زبان مدرسه

۵.۰

1 کلاس
1 زبان‌آموزدرباره من

Instagram: @zabanhi


سوابق کاری
مدرس
Farvardin 92 تا Shahrivar 99
آموزشگاه رهروان دانش، مدرسه چشمه نور، دانشگاه علمی کاربردی


تحصیلات
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالکلاس آزمایشی
۷۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

این استاد غیر فعال است