لینگوتاک


صوفیا ملکی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کودکان

۵.۰

51 کلاس
13 زبان‌آموزدرباره من

زبان سخته؟ من باور نمیکنم و اینو بهت ثابت میکنم

سوابق کاری
مدرس زبان انگلیسی
Dey 97 تا Farvardin 99
آموزشگاه نخبگان
مدرس زبان انگلیسی
Mehr 97 تا Aazar 97
آموزشگاه کهکشان
مدرس زبان انگلیسی
Farvardin 97 تا Shahrivar 97
آموزشگاه ایران
مدرس زبان انگلیسی
Tir 96 تا Esfand 96
آموزشگاه شکوه
مدرس زبان انگلیسی
Farvardin 94 تا Esfand 95
آموزشگاه دلتا
Farvardin 99 تا Esfand 99
مترجمی زبان عمومی و تخصصی


تحصیلات
کارشناس علوم تربیتی/ مدیریت آموزشی
دانشگاه پیام نور قائم شهردیدگاه‌ها
۵ دیدگاه
یر
یسنا ربیع نیا هراتبر2 months ago

۵.۰

عالی و پر انرژی

MR
Monire Rezaei5 months ago

۵.۰

در یک کلمه عالی هستند

MR
Monire Rezaei5 months ago

۵.۰

خیلی خوب و باحوصله بودند. بیشتر از تایم کلاس برای من وقت گذاشتند.

عج
علیرضا جمشیدی5 months ago

۵.۰

کلاس بسیار خوبی بود

سک
سعیده کاظمی6 months ago

۵.۰

جلسه آزمایشی خیلی عالی انجام شد.

کلاس آزمایشی
۲۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۶۰,۰۰۰ تومان