لینگوتاک


سمانه قمری

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کودکان، زبان مدرسه

۵.۰

8 کلاس
8 زبان‌آموزدرباره من

من عاشق تدريسم و اين عشق و به زبان آموزانم هم منتقل ميكنم، زبان خوندني نيست، بايد با فان و لذت يادش بگيري😍✌️من اينجام تا كمكت كنم نفهمي كي ياد گرفتي🤗اگه دوست داري ميتوني یه جلسه آزمايشي من ملحق بشي و از انگليسي صحبت كردنت لذت ببري🥰منتظرتم

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 92 تا Tir 99
موسسه علوم و فنون کیش، موسسه English Turbo


تحصیلات
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبدیدگاه‌ها
۰ دیدگاه
کلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۸۵,۰۰۰ تومان