لینگوتاک


سامان کاشفی پور

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، آیلتس، زبان مدرسه
جدید
2 کلاس
2 زبان‌آموزدرباره من

Saman Kashefi pour Eleven years experience of teaching MA English teaching کلاس مکالمه آزاد و نقد فیلم

سوابق کاری
مدرس
Dey 90 تا Aabaan 99
جهاد دانشگاهی امیرکبیر، شرکت پتروشیمی، وکلا، آتش نشان ها، کارمندان بانک، موسسه مهر


تحصیلات
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد رودهن
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد تهرانکلاس آزمایشی
۲۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۱۰۰,۰۰۰ تومان