لینگوتاک


راحیل خطیب

مدرس عربی

مهارت ها: عمومی
جدید
31 کلاس
20 زبان‌آموزدرباره من

سلام من راحیل خطیب هستم دانشجوی کارشناسی ارشد و نیتیو در زبان عربی. من اینجام تا به شما عربی محاوره ایی با لهجه عراقی و فصیح رو یاد بدم تا بتونید به راحتی فرق فصیح و عامیانه رو متوجه بشید و یا هرکدوم رو که خواستید صحبت کنید و ضرب المثل هاشو بشناسید.


سوابق کاری
مدرس زبان عربی
Aabaan 99 تا Mordaad 00
سایت


تحصیلات
بیوسیستماتیک جانوری
دانشگاه فردوسی مشهدکلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۶۵,۰۰۰ تومان

این استاد غیر فعال است

برنامه زمانی

.
00 - 04
04 - 08
08 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
ش
ی
د
س
چ
پ
ج

بر اساس ساعت محلی شما (+04:30)