لینگوتاک


راحله آقاجعفری

مدرس کره‌ای

مهارت ها: عمومی
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من

سلام من راحله آقاجعفری مدرس زبان کره ای هستم.

در کلاس های من شرکت کنین تا با هزینه مناسب و کتب دانشگاه تهران این زبان را یاد بگیرین.

من سابقه تدریس خصوصی و .آموزشگاهی هم دارم.


سوابق کاری
مدرس
Farvardin 99 تا Khordaad 00
کلاسهای خصوصی و آنلاین


تحصیلات
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی ارشد ارگونومی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانکلاس آزمایشی
۱۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۲۵,۰۰۰ تومان