وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


رفیع اله ثرایی

مدرس عربی

مهارت ها: عمومی، مکالمه
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من

استاد ثرایی

مدرس زبان عربی- مکالمه فصیح با شیوه‌ای بدیع و جذاب و ارجاع کلمات عربی به مترادف فارسی- نویسنده کتاب هزار نکته برای تدریس موفق با 15 سال سابقه تدریس


سوابق کاری
مدرس
Dey 97 تا Mordaad 01


مدارک
ارشد فقه و مبانی- ادبیات عرب

کلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۱۴۵,۰۰۰ تومان