وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


پرنیان پورگرد

مدرس آلمانی

مهارت ها: عمومی
جدید
3 کلاس
2 زبان‌آموزدرباره من

پرنیان پورگرد هستم مدرس زبان المانی

سابقه تدریس به صورت خصوصی رو دارم

دوست دارم زبان المانی رو کمی برای زبان اموزانم اسون تر کنم که بتونند بهترین نتیجه رو از ازمون هاشون بگیرن و در کنارش بتونن چهار مهارت رو به خوبی از پسش بر بیان.

زبان المانی زبان سختی نیست اگر فقط بتونیم باهاش کنار بیایم و روش ها و قانون هاشو بلد باشیم


سوابق کاری
معلم
Aazar 01 تا Tir 02
به صورت انلاین خصوصی


تحصیلات
مدیریت بازرگانی
تهران غرب


مدارک
b2 zertifikat

کلاس آزمایشی
۱۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۲۰۰,۰۰۰ تومان