لینگوتاک


ندا نصراصفهانی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی

۵.۰

11 کلاس
5 زبان‌آموزدرباره من

من ندانصراصفهانی مدرس وکارشناس ارشدآموزش زبان انگلیسی با۱۲سال سابقه تدریس درموسسات معتبراصفهان هستم.

نویسنده کتاب فناوری های نوین درآموزش(New Technologies in Education)، نویسنده کتاب common every day idioms

درموسسات مختلفی همچون جهاددانشگاهی به مدت ۹سال،رویش مهر۲سال، دنا۱سال،آلا ۳سال تدریس کرده ام ودرحال حاضردرموسسه فرگویان تدریس میکنم.البته مدرس کلاسهای آنلاین موسسات خصوصی هم هستم.

درحال حاضرکتابهایی همچون  american english file/top notch/actives/headway academics راتدریس میکنم.

دارای مدرکTTCدرسال 2009،  دارای گواهینامه شرکت در وبینار communicative approach:A revisit in the 21th century باحضورLindsay Clandfield

دارای گواهینامه انگیزه درکلاس، دارای گواهینامه نظریه ظرفیت دردستوروابستگی وتاثیرآن درتسهیل دستورزبان انگلیسی،  دارای گواهینامه روانشناسی یادگیری وتاثیرآن درروش تدریس مشتاقانه منتظردیدارشماورزروکلاس آزمایشی هستم.


سوابق کاری
مدرس
Farvardin 88 تا Khordaad 00
جهاد دانشگاهی، موسسه رویش مهر، موسسه دنا، موسسه آلا، موسسه فرگویان، کلاسهای آنلاین


تحصیلات
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه غیرانتفاعی
کارشناسی آمار
دانشگاه پیام نور اصفهانکلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۵۸,۰۰۰ تومان