لینگوتاک


ناره سیمونیان

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی

۴.۶

94 کلاس
7 زبان‌آموزدرباره من


سوابق کاری
Tir 99 تا Mordaad 00
سخن سرایان
مترجم همزمان
Dey 97 تا Dey 97
شرکت رعد
مترجم
Tir 97 تا Shahrivar 00
ایران تایپیست


مدارک
مدرک بین المللی b2 از سروانتس اسپانیا

دیدگاه‌ها
۱ دیدگاه
شش
شهرام شیخ زاده5 months ago

۵.۰

خیلی خوب عالی و محترم

کلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانی

.
00 - 04
04 - 08
08 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
ش
ی
د
س
چ
پ
ج

بر اساس ساعت محلی شما (+04:30)