وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


ناره سیمونیان

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی

۴.۶

108 کلاس
11 زبان‌آموزدرباره من


سوابق کاری
Tir 99 تا Mordaad 00
سخن سرایان
مترجم همزمان
Dey 97 تا Dey 97
شرکت رعد
مترجم
Tir 97 تا Shahrivar 00
ایران تایپیست


مدارک
مدرک بین المللی b2 از سروانتس اسپانیا

دیدگاه‌ها
۱ دیدگاه
شش
شهرام شیخ زادهa year ago

۵.۰

خیلی خوب عالی و محترم

کلاس آزمایشی
۶۵,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۲۵۰,۰۰۰ تومان