لینگوتاک


نفیسه بصیری

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه
جدید
5 کلاس
4 زبان‌آموزدرباره من

 

I'm Nafiseh Basiri. My university major is English teaching,Applied linguistic in M.A Khatam university.

I've been teaching English for almost 6/7 years .You know teaching in my passion in the world.

I've worked in Iran-Canada/Noble / Ctalk/ and Modaberan high school and Sadra high school

And now i'm working in Iran Australia institute.

 


Experienced with students from a diverse range of learning backgrounds and levels

American File,Family Freinds,Top notch ,IELTS cambridge book Pre_lELTS and IELTS, Mindset books

نفیسه بصیری هستم مدرس زبان انگلیسی.
داری مدرک فوق لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه خاتم.
دارای شش سال سابقه تدریس در موسسات مختلف شامل ایران استرالیا، ایران کانادا، آکادمی نوبل مدارس سلام و....
دارای تجربه تدریس با افراد مختلف در رده های سنی  و سطوح متفاوت
تدریس کتاب های Head Way, top notch, Solution, و....

دارای مقاله چاپ شده در ژورنال دانشگاه تربیت مدرس


سوابق کاری
مدرس
Farvardin 95 تا Ordibehesht 00
موسسه نوبل، دبیرستان مدبران، مدرسه سلام، موسسه ایران کانادا، موسسه ایران استرالیا


تحصیلات
کارشناسی مهندسی کشاورزی
دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه خاتمکلاس آزمایشی
۲۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۶۰,۰۰۰ تومان