وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


محمدامین صادقی

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من

محمدامین صادقی
متد تدریسی با استفاده از منابع مختلف: Nuevo Prisma , PMP و پاور های آموزشی
دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
دارای مدرک C1 از موسسه های Duolingo و Lengalia
دبیر زبان اسپانیایی مجموعه های اتیچر، تیکا، گات، نصیر، اسپانیکا، کوه نور و ویتامین
مسلط بر زبان انگلیسی
استاد یار مجموعه Duolingo
کلاس ها مخصوص زبان آموزان بزرگسال میباشد. (+18)


سوابق کاری
مدرس زبان اسپانیایی
Shahrivar 01 تا Aabaan 02
اتیچر
مدرس زبان اسپانیایی
Farvardin 01 تا Shahrivar 02
گات
مدرس زبان اسپانیایی
Shahrivar 01 تا Tir 02
اسپانیکا
مدیر و مدرس زبان اسپانیایی
Mehr 01 تا Aabaan 02
ویتامین (لانگ ویت)


تحصیلات
مدیریت بازرگانی
شهید بهشتی


مدارک
Duolingo C1
Lengalia C1

کلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۲۵۰,۰۰۰ تومان