لینگوتاک


میرحسین موسوی

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی، مکالمه
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من

......................................................................................

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 96 تا Mordaad 99
آموزشگاه زبان ارتباط، آموزشگاه زبان پاسارگاد
نویسنده
Farvardin 96 تا Mordaad 99
كتاب دستور زبان اسپانيايي از پايه تا پيشرفته


تحصیلات
كارداني پيوسته برق صنعتي
دانشكده شهيد مهاجر اصفهان
كارشناسي ناپيوسته برق قدرت
دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد برق
Universidad de Jaén اسپانیا


مدارک
DELE B2

کلاس آزمایشی
۲۵,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۹۰,۰۰۰ تومان