لینگوتاک


لادن دارا

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه

۵.۰

3 کلاس
3 زبان‌آموزدرباره من

- کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی و دانشجوی دکترا ادبیات انگلیسی
- ۱۰ سال سابقه تدریس مهارتها و اسکیل های تخصصی زبان انگلیسی در مراکز آموزشی حرفه ای مختلف، دبیرستانهای سمپاد و دانشگاههای شهید بهشتی و امیرکبیر
- محقق نواقص و ضعفهای روشهای آموزش زبان انگلیسی در ایران و مبدع روش های ترکیبی جایگزین
- مترجم همزمان در سمینارها و نشست های سیاسی و اقتصادی
- سرپرست مکاتبات و مذاکرات اقتصادی شرکتهای بین المللی


سوابق کاری
مدرس
Farvardin 90 تا Ordibehesht 00
دبیرستانهای سمپاد، دانشگاههای شهید بهشتی و امیرکبیر، موسسه زبان شکوه، موسسه ایران زبان، جهاد دانشگاه شهید بهشتی، موسسه دکتر آموخته
مترجم
Farvardin 93 تا Ordibehesht 00
دفتر ترجمه سفیر، سمینارهای خارجی


تحصیلات
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد کرج
دانشجوی دکترا ادبیات انگلیسی
دانشگاه Birmingham, England
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
شهید بهشتیکلاس آزمایشی
۶۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۸۰,۰۰۰ تومان