لینگوتاک


ایمان فلاح زاده

مدرس روسی

مهارت ها: عمومی
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من

دانشجوی سال آخر زبان روسی دانشگاه تهران.

یک سال و نیم سابقۀ تدریس آنلاین و حضوری.


تحصیلات
زبان روسی(در حال تحصیل)
دانشگاه تهرانکلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۶۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانی

.
00 - 04
04 - 08
08 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
ش
ی
د
س
چ
پ
ج

بر اساس ساعت محلی شما (+03:30)