لینگوتاک


فرحان غضبان

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کسب و کار
جدید
1 کلاس
1 زبان‌آموزدرباره من

فرحان غضبان مدرس زبان اسپانیایی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از اسپانیا.دارای دیپلم بین المللی زبان اسپانیایی و دیگر دوره های اسپانیایی تجاری،

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 95 تا Mehr 99
مرکز زبان دانشگاه تهران، موسسه زبان قطب راوندی، موسسه زبان مفید،


تحصیلات
کارشناسی اقتصاد نظری
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی گردشگری
دانشگاه اویدو اسپانیا


مدارک
دوره فشرده زبان اسپانیایی ABC Humbolt بارسلونا
دوره زبان اسپانیایی تجاری از اویدو اسپانیا

کلاس آزمایشی
۵۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانی

.
00 - 04
04 - 08
08 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
ش
ی
د
س
چ
پ
ج

بر اساس ساعت محلی شما (+03:30)