وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

وبینار چطور آیلتس ۸.۵ شدم؟

ثبت نام

لینگوتاک


ا ا

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کودکان
جدید
1 کلاس
1 زبان‌آموزدرباره من
کلاس آزمایشی
۲۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۴۵,۰۰۰ تومان

این استاد غیر فعال است