لینگوتاک


بهزاد حسینی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، آیلتس

۴.۶

24 کلاس
8 زبان‌آموزدرباره من

My name is Behzad, an English Literature graduate from Tehran University and I have been teaching English since I was 17 (for almost 10 years now) and for the past few year I have specifically helped people looking forward to take the IELTS test, mostly for immigration purposes.

 

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 88 تا Dey 99
کلاسهای آنلاین ایلتس، موسسه ایران اروپا، موسسه الفبای نوین، موسسه بعثت


تحصیلات
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
دانشگاه تهرانکلاس آزمایشی
۳۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۵۵,۰۰۰ تومان

این استاد غیر فعال است