لینگوتاک


بهناز نوجوان

مدرس ترکی استانبولی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کسب و کار

۵.۰

1 کلاس
1 زبان‌آموزدرباره من

من اینجام تا در کنار هم زبان شیرین ترکی استانبولی رو خیلی ساده یاد بگیریم.

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 95 تا Esfand 99
موسسه ایران ملل، آموزشگاه هنر جاودان، کلاسهای آنلاین
دوبله و ترجمه
Farvardin 89 تا Esfand 99
از زبان فارسی به ترکی استانبولی و بلعکس


تحصیلات
مهندسی کامپیوتر
دانشکده ی فنی تهرانکلاس آزمایشی
۵۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان