لینگوتاک


افسانه نویدی

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کودکان

۴.۵

10 کلاس
10 زبان‌آموزدرباره من

افسانه نویدی هستم لیسانس ادبیات انگلیسی و عاشق تدریس زبان انگلیسی .توی کلاسام همیشه پرانرژی هستم و ارتباط دوستانه ای با شاگردام دارم.ناگفته نماند که کیفیت کارم همیشه برام ارجحیت داره.در خدمت هستم😊

سوابق کاری
مدرس
Farvardin 95 تا Shahrivar 99
موسسه میعاد، موسسه آفتاب


تحصیلات
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه ارومیهکلاس آزمایشی
رایگان

شروع قیمت از ساعتی
۷۰,۰۰۰ تومان