Sıfır

صفر

Bir

یک

İki

دو

Üç

سه

Dört

چهار

Beş

پنج

Altı

شش

Yedi

هفت

Sekiz

هشت

Dokuz

نه

On

ده

On bir

یازده

On iki

دوازده

On üç

سیزده

On dört

چهارده

On beş

پانزده

On altı

شانزده

On yedi

هفده

On sekiz

هجده

On dokuz

نوزده

Yirmi

بیست

Otuz

سی

Kırk

چهل

Elli

پنجاه

Altmış

شصت

Yetmiş

هفتاد

Seksen

هشتاد

Doksan

نود

Yüz

صد

İki yüz

دویست

İki yüz elli

دویست و پنجاه

Bin

هزار

Bin beş yüz

هزار و پانصد

İki bin

دوهزار

On bin

ده هزار

Bir milyon

یک میلیون

Yedi yüz elli iki

هفتصد و پنجاه و دو

Üç bin dört yüz doksan bir

سه هزار و چهارصد و نود و یک

Elli yedi bin altı yüz dokuz

پنجاه و هفت هزار و ششصد و نه

Beş yüz on iki

پانصد و دوازده

سوالات رایج

در ادامه به تعدادی از سوالات رایج کاربران پاسخ می‌دهیم.

آیا زبان ترکی ارزش یادگیری دارد؟

دلایل مختلفی برای مطالعه زبان ترکی وجود دارد. یادگیری هر زبانی به شما کمک می‌کند تا جهان را با دیدگاه وسیع‌تری ببینید و فرهنگ‌های دیگر را نیز بشناسید و درک کنید و بتوانید با‌ سنن و آداب مردم دنیا آشنا شوید

ترکی زبان جذابی است که واژگان انگلیسی در آن به وفور دیده‌ می‌شود.

ترکی سخت‌تر است یا آلمانی؟

اروپایی ها به یادگیری زبان آلمانی بیشتر از زبان ترکی علاقه‌مند هستند. زیرا ماهین زبان آلمانی به شکلی است که یادگیری آن در آغاز دشوار به نظر می‌رسد است و ارتباط برقرار کردن با زبان آلمانی ماه ها طول می‌کشد اما در یادگیری این زبان هر چه بیشتر پیش می‌روید، آسان‌تر به نظر می‌رسد

در حالی که یادگیری زبان ترکی در ابتدا آسان است اما هرچه بیشتر در یادگیری این زبان پیش می‌روید، سطح دشواری آن بالا می‌رود.

آیا زبان ترکی آسان است؟

یادگیری زبان ترکی از فراگرفتن زبان فرانسه یا آلمانی (که از زبان انگلیسی نشات می‌گیرد) سخت‌تراست

با این حال، به این خاطر که در ترکی برای نوشتار از همان الفبای لاتین انگلیسی استفاده می‌شود (با اضافه کردن چند علامت مخصوص زبان ترکی) شروع کردن زبان ترکی بسیار ساده است


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...