در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟ (بخش دوم)

0 دیدگاه
جمله سازی یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است؛ به بیان ساده‌تر، اگر شما توانایی ساختن انواع جمله را داشته باشید، به راحتی می‌توانید منظور و مفهوم خود را در جمله مناسب قرار دهید و آن جمله را بسازید. در بخش قبلی این مقاله، درباره ساختار انواع جملات در زمان گذشته و حال صحبت کردیم. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا پس از معرفی ساختار زمان آینده به رمز ترتیب جملات ساده در انگلیسی بپردازیم. همچنین می‌کوشیم تا نکات دیگر در جمله سازی زبان انگلیسی را با بیانی ساده به شما عزیزان بیاموزیم. شما نیز می‌توانید با کمک معلم زبان آنلاین خودتان به یادگیری نحوه جمله سازی در زبان انگلیسی بپردازید.
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

جمله سازی در انگلیسی چگونه است؟

چنانکه در مقاله قبلی نیز بررسی کردیم، ساختارها و روش‌های متعددی برای جمله سازی در انگلیسی وجود دارد که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. ممکن است برای برخی سوال شود که با استفاده از اجزای جمله، جمله سازی در انگلیسی چگونه است. برای پاسخ دادن به این سوال، باید اجزای جمله را بررسی کنیم:
جمله در انگلیسی از سه جز کلی تشکیل می‌شود:
· فاعل یا subject:
فاعل اصطلاحی است که در مقابل عبارت انگلیسی subject قرار داده‌اند؛ بهتر است بگوییم منظور “نهاد” فارسی است؛ به معنای هر چیزی که جمله درباره آن صحبت می‌کند.
· فعل یا verb:
فعل، کنشی است که به نهاد نسبت داده می‌شود؛ هر جمله‌ای در زبان انگلیسی حتما یک فعل دارد که در یکی از زمان‌های گذشته، حال و آینده قرار دارد.
· مفعول یا object:
مفعول نیز یک اصطلاح برابر است که در مقابل کلمه انگلیسی object قرار داده شده است؛ منظور از مفعول، هر چیزی است که جمله به وسیله فعل به نهاد نسبت می‌دهد.
ترتیب جمله در انگلیسی به این شکل است که ابتدا “فاعل” یا نهاد، پس از آن” فعل” و در نهایت، سایر اجزای جمله قرار می‌گیرند.

تفاوت ساختار جمله در فارسی و انگلیسی چیست؟

تفاوت ساختار جملات در فارسی و انگلیسی را از جهات متعددی می‌توانیم بررسی کنیم. ما قصد داریم سه تفاوت عمده جمله در فارسی و انگلیسی را در این بخش بررسی کنیم.
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

تفاوت در قرار گرفتن اجزای جمله؛

به مثال‌های زیر توجه کنید:
.I go to the coffee shop every night to drink good coffee
من برای نوشیدن یک قهوه خوب، هر شب به کافی‌شاپ می‌روم.
این اجزا در جمله بالا به کار رفته است:
فاعل: من / I
فعل: می روم / go
قید علت: برای نوشیدن یک قهوه خوب / for drinking a good coffee
قید زمان: هر شب / every night
متمم (در فارسی) یا قید مکان (در انگلیسی) : به کافی‌شاپ / the coffee shop
با دقت به اجزای بالا، به این نتیجه می‌رسیم که تفاوت‌هایی در قرارگیری اجزا جمله وجود دارد.
· فعل در آخر جمله فارسی قرار دارد اما در قسمت دوم جمله انگلیسی قرار گرفته است.
· قید علت، در قسمت دوم جمله فارسی آمده اما در قسمت آخر جمله انگلیسی قرار دارد.
· قید مکان در قسمت چهارم جمله فارسی و در قسمت سوم جمله انگلیسی قرار گرفته است.
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

تفاوت در نحوه بیان مفاهیم؛

احتمالا تا به حال درباره ترجمه تحت اللفظی و اشتباه بودن آن نکاتی را شنیده‌اید؛ یکی دیگر از تفاوت‌های ساختاری در زبان فارسی و انگلیسی زمانی مشخص می‌شود که شما قصد داشته باشید یک جمله را به صورت تحت اللفظی ترجمه کنید. به مثال زیر توجه کنید:
.She gave me good examples
ترجمه تحت اللفظی: او به من مثال‌های خوبی داد.
ترجمه صحیح: او برای من مثال‌های خوبی زد.
حالا به این مثال توجه کنید:
محمد به زمین خورد.
ترجمه تحت اللفظی: Mohammad ate the ground.
ترجمه صحیح: Mohammad fell down.
پس دومین تفاوت، استفاده از فعل‌های متفاوت برای بیان مفهوم‌های یکسان است.

تفاوت در گرامر و مسائل تخصصی‌تر.

فرق دیگر زبان فارسی با زبان انگلیسی، تفاوت در گرامر یا دستور زبان است؛ به طور مثال، برای ساخت فعل مجهول در زبان فارسی باید یک شیوه خاص را دنبال کنیم و در زبان انگلیسی، باید شیوه دیگری را پیگیری کنیم. همچنین در سایر موارد نظیر ساخت جملات سوالی، استفاده از انواع قیدهای سوال یا استفاده از حروف اضافه تفاوت‌های زیادی میان زبان فارسی و انگلیسی دیده می‌شود.
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

ساختار زمان آینده

در زبان انگلیسی چهار ساختار مخصوص به زمان آینده وجود دارد؛ نکته مهم این است که هر کدام از این ساختارها با شیوه‌های متفاوتی ساخته می‌شوند و کاربردهای گوناگونی هم دارند. در ادامه این بخش، این ساختارها را بصورت دقیق بررسی می‌کنیم و برای هرکدام، مثال‌هایی کاربردی ارائه می‌دهیم.

ساختار زمان آینده مثبت

این دسته از جملات آینده، به چهار گروه تقسیم می‌شوند.
· ساختار زمان آینده ساده (simple future tense) :
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل ساده + will + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will go to the city
.It will rain tomorrow
· ساختار زمان آینده استمراری (future continuous tense) :
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + Will be + فاعل
مثال:
.I / he / she / you / we / they will be sunbathing next weekend
.It will be staying until next month
· ساختار زمان آینده کامل (future perfect tense) :
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل سوم گذشته + Will have + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will have finished the duty by Sunday
· ساختار زمان آینده کامل استمراری (Future perfect continuous) :
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + Will have been + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they have been living in Paris
.It will have been raining
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

ساختار زمان آینده منفی

این دسته نیز، به چهار گروه تقسیم می‌شوند که با تکنیک‌های متفاوتی منفی می‌شوند.
· ساختار زمان آینده ساده منفی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل ساده + not + will + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will not / won’t leave the city until the next five hours
.It will not / won’t rain these days
· ساختار زمان آینده استمراری منفی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + be+ not + Will + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will not / won’t be going there
.It will not / won’t be raining
· ساختار زمان آینده کامل منفی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل سوم گذشته + have + not + Will + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will not have eaten by then
.It will not / won’t have rained
· ساختار زمان آینده کامل استمراری منفی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + have been + not+Will + فاعل
مثال:
.I / he / she / we / you / they will not / won’t have been living
.It will not / won’t have been raining
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

ساختار زمان آینده سوالی مثبت

هر کدام از چهار ساختار زمان آینده، بوسیله تکنیک وارونگی و جابجایی اجزا جمله، به جملات سوالی تقسیم می‌شوند. در ادامه این بخش، ساختار دقیق این جملات را بررسی خواهیم کرد. به دلیل پیچیده‌تر شدن مفاهیم مربوط به این جمله سازی ها بهترین راه استفاده از آموزش آنلاین زبان انگلیسی است.
· ساختار زمان آینده ساده سوالی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل ساده + فاعل + will
مثال:
?Will I / he / she / we / you / they see this
?Will it rain tomorrow
نکته:
دو فاعل I و We علاوه بر Will با Shall هم سوالی می‌شوند؛ مانند:
?Shall I go there
?Shall we see this movie
· ساختار زمان آینده استمراری سوالی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + be + فاعل + Will
مثال:
?Will I / he / she / we / you / they be staying here
?Will it be raining
· ساختار زمان آینده کامل سوالی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل سوم گذشته + have + فاعل + Will
مثال:
?Will I / he / she / we / you / they have arrived by then
?Will it have rained
· ساختار زمان آینده کامل استمراری سوالی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + have been + فاعل + Will
مثال:
?Will I / he / she / we / you / they have been living
?Will it have been raining
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

ساختار زمان آینده سوالی منفی

در زبان انگلیسی سوالات نیز در دو ساختار مثبت و منفی به کار می‌روند؛ شایان توجه است که هر کدام از این ساختارها برای کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شوند و این نکته نشان می‌دهد که گویش‌وران زبان انگلیسی در رساندن منظور خود، می‌توانند از ساختارهای متعددی استفاده کنند.
· ساختار زمان آینده ساده سوالی منفی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل ساده + فاعل+ not + will
?Will not / won’t I / he / she / we / you / they see this movie
?Will not / won’t it rain
· ساختار زمان آینده استمراری سوالی منفی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + be + فاعل + not + Will
مثال:
?Will not / won’t I / he / she / we / you / they be staying here
?Will not / won’t it be raining
· ساختار زمان آینده کامل سوالی منفی:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل سوم گذشته + have + فاعل + not + Will
مثال:
?Will not / won’t I / he / she / we / you / they have finished
?Will not / won’t it have rained
· ساختار زمان آینده کامل استمراری سوالی منفی:
ادامه جمله + ing + فعل اصلی در شکل ساده + have been + فاعل + not + Will
مثال:
?Will not / won’t I / he / she / we / you / they have been living
?Will not / won’t it have been raining
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

استفاده از going to برای آینده

علاوه بر ساختارهای چهارگانه‌ای که در بخش قبلی بررسی کردیم، از going toهم برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌شود. نکته مهم در استفاده از going to این مسئله است که به زمان خاصی در آینده اشاره ندارد و صرفا تاکید خاصی بر انجام شدن آن فعل دارد؛ زمانی‌که یک گویش‌ور انگلیسی از این فعل برای آینده استفاده می‌کند، یعنی قصد دارد حتما آن کار را انجام دهد.
ساختار:
ادامه جمله + فعل اصلی در شکل ساده + Going to + فعل to be مخصوص زمان حال + فاعل
مثال‌های زیر در درک این مسئله ما را یاری می‌کنند:
.I am going to travel abroad
.He / she is going to leave this city
.They / we / you are going to eat dinner

قید و نقش آن در جمله سازی به زبان انگلیسی

برای جمله سازی و مرتب کردن جملات انگلیسی باید با انواع قید آشنا باشیم؛ حضور قیدها در جمله الزامی نیست و ما می‌توانیم به راحتی آن‌ها را حذف کنیم اما با استفاده از آن‌ها معنای کامل‌تری را به مخاطب بیان خواهیم کرد.
قید‌های معروف در زبان انگلیسی، شامل موارد زیر هستند:
· قید مکان:
Here
اینجا
My house
خانه من
His office
دفتر او (مذکر)
Her place.
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟
خانه او (مونث)
· قید زمان:
Now
همین الان
Tomorrow
فردا
Yesterday
دیروز
Last week
هفته پیش
Next month
ماه بعد
· قید تکرار:
Always
همیشه
Everyday
هر روز
Usually
معمولا
Hardly ever
به ندرت
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟

چگونه ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زبان‌آموزان، مرتب کردن جمله‌های انگلیسی و پی بردن به اجزای جمله در انگلیسی است. در این قسمت، قصد داریم مرتب کردن جملات در زبان انگلیسی را بصورت مختصر اما کاربردی آموزش دهیم. البته برای یادگیری عمیق این بخش توصیه می‌کنیم از آموزش آنلاین زبان نیز استفاده کنید.
برای دست یافتن به چنین هدفی، ما باید با انواع جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی آشنا شویم. ترتیب ساختارهای زبان انگلیسی به شرح زیر است:
· ساختار اول:
فعل + فاعل
.He comes
· ساختار دوم:
موضوع + فعل + فاعل
.I like pizza
· ساختار سوم:
صفت + فعل + فاعل
.He is funny
· ساختار چهارم:
قید + فعل + فاعل
.Flowers are everywhere
· ساختار پنجم:
اسم + فعل + فاعل
.She is my mother
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟
. ساختار ششم:
علاوه بر ساختارهای بالا، قیدها و مفعول نیز با ترتیب زیر در کنار هم قرار می‌گیرند.
قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + فاعل
با در دست داشتن فرمول‌های بالا، به راحتی می‌توانید جملات بهم ریخته را مرتب کنید؛ البته پیشنهاد ما به شما این است که پیش از مرتب کردن جملات، سوال‌های زیر را از خود بپرسید:
· جمله از چند جز تشکیل شده است؟
· این جمله در کدام شکل خبری، مثبت، منفی یا سوالی قرار دارد؟
· اگر جمله خبری است، فاعل کدام است؟
· اگر جمله سوالی است، قید پرسش یا افعال کمکی کدام‌اند؟

نمونه سوال جملات بهم ریخته انگلیسی

در این بخش، پنج جمله بهم ریخته انگلیسی را بوسیله فرمول‌ها، مرتب می‌کنیم.
· مثال اول:
.Yesterday / I / pizza / ate / a 
برای مرتب کردن جمله بالا، ابتدا فاعل را پیدا کنید، سپس فعل را در کنار آن قرار دهید؛ بعد از آن به سراغ دیگر اجزای جمله بروید.
.I ate a pizza yesterday
· مثال دوم:
.Ride / my bicycle / I / everyday
در این جمله نیز، ابتدا فاعل را پیدا می‌کنیم؛ سپس به سراغ فعل و دیگر اجزای جمله می‌رویم. دقت کنید که قید زمان بجز در چند مورد استثنا، همیشه در پایان جمله قرار می‌گیرد.
.I ride my bicycle everyday
· مثال سوم:
.Told / she / something / him
نکته این مثال اینجاست که پس از فعل جمله، ما باید یک ضمیر مفعول بیاوریم و فقط و فقط یک ضمیر مفعولی در جمله وجود دارد.
.I told him something
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟
· مثال چهارم:
 ?did / for shopping / out / go / they
با توجه به علامت سوالی که در آخر جمله آمده و فعل کمکی did، متوجه می‌شویم که این جمله، یک جمله سوالی است، پس با فاعل آغاز نخواهد شد.
?Did they go out shopping
· مثال پنجم:
.To Tehran / come / did / Sara / not
در کلمات این جمله اگر دقت کنیم، ردپایی از یک جمله منفی خواهیم دید؛ “NOT” بزرگ‌ترین سر نخ ما، برای فهم این نکته است.
.Sara did not come to Tehran
آیا جمله سازی انگلیسی آنلاین ابزاری کاربردی است؟
بسیاری از کسانی که مهارت انگلیسی‌شان خوب نیست، از ابزارهای آنلاین برای جمله سازی انگلیسی و ایجاد ارتباط استفاده می‌کنند؛ معروف‌ترین ابزار در این زمینه، گوگل ترجمه است.
هنگامی که به جمله سازی انگلیسی آنلاین می‌پردازید، باید این مسئله را مدنظر داشته باشید که این روش، یک راهکار نسبتا مبتدیانه و نه چندان دقیق است؛ ممکن است که نیازتان را بصورت موقت و ناقص برطرف کند اما به هیچ‌وجه به صورت صددرصد قابل‌اطمینان نیست.

آیا یک رمز برای ترتیب جملات ساده در انگلیسی وجود دارد؟

اگر بخواهیم در یک کلمه به این سوال پاسخ دهیم، پاسخ ما “خیر” است. چرا که یادگیری جمله سازی در زبان انگلیسی با مطالعه دقیق این زبان اتفاق خواهد افتاد. البته اگر ساختارهای سه زمان زبان انگلیسی که در این مقالات به آن‌ها پرداختیم را مرور کنید و تمرین‌های زیادی هم انجام دهید، قادر خواهید بود که به راحتی در انگلیسی جملات ساده بسازید.
با همه این تفاسیر، شما با حفظ کردن ساختار زیر، می‌توانید تا حدودی جمله سازی کنید و نیازهای اولیه خود را برطرف کنید؛ فراموش نکنید که این یک راهکار ساندویچی و غیرعلمی است؛ پس فقط مواقعی از آن استفاده کنید که نیاز مبرم به صحبت کردن به زبان انگلیسی داشته باشید:
ادامه جمله + فعل + فاعل
چند مثال:
در انگلیسی چگونه جمله بسازیم؟
.I go home
.I want water
.I need a taxi
.She is my sister

جمع بندی

جمله سازی در انگلیسی تکنیک‌ها و پیچ و خم‌های بسیاری دارد؛ زبان‌آموزان باید با دقت و حوصله کافی به سراغ این مباحث بروند. ما در این مقاله، ساختار زمان آینده را بررسی کردیم؛ زمان آینده دارای چهار ساختار ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری است. هر کدام از این ساختارها در چهار شکل خبری، منفی، سوالی و سوالی منفی موجود هستند. در ادامه مقاله درباره اجزای جمله انگلیسی، نحوه مرتب کردن جملات بهم ریخته و رموز ساده ساختار جملات در زبان انگلیسی صحبت کردیم. همچنین به این نکته پرداختیم که قیدها چه نقشی در ساخت جملات زبان انگلیسی دارند.

سوالات

اجازه دهید به سوالات رایج کاربران پاسخ دهیم.

جمله سازی در انگلیسی چگونه است؟

عناصر مختلف از جمله فاعل، فعل، مفعول و قیدهای زمان و مکان از جمله اجزای شکل دهنده جملات زبان انگلیسی هستند. برای یادگرفتن ترتیب دقیق این کلمات باید با زمان‌های فعلی در زبان انگلیسی یا همان tense ها آشنایی داشت.

فاعل، فعل و مفعول در جملات زبان انگلیسی کدام‌اند؟

فاعل در اصل انجام دهنده کارهایی است که در جمله به آن اشاره شده است. فعل همان رویداد اصلی یا فعالیتی است که فاعل مرتکب می‌شود و مفعول در حقیقت همان فرد یا چیزی است که فعل جمله توسط فاعل بر روی آن انجام شده‌ است.

تفاوت ساختار جمله در فارسی و انگلیسی چیست؟

تفاوت در قرار گرفتن اجزای جمله اصلی‌ترین تفاوت میان جملات فارسی و انگلیسی است. همچنین تفاوت در نحوه بیان مفاهیم و برخی مسائل تخصصی‌تر مربوط به گرامر نیز از جمله این تفاوت ها هستند. برای جمله سازی به زبان انگلیسی بهتر است جملات فارسی را به خوبی بشناسیم .


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید