فعل get در انگلیسی می‌تواند برای بسیاری از زبان آموزان گیج کننده باشد، زیرا افراد بومی تقریبا در هر مکالمه‌ای به یک شکل متفاوت از آن استفاده می‌کنند. این فعل چه مفهومی دارد؟ و چرا در بسیاری از موقعیت‌های مختلف به‌کار می‌رود؟

علت شناخته شده بودن و استفاده‌های گسترده فعل get، معانی فراوان آن است. این کلمه نه تنها به‌طور مستقل معانی زیادی دارد، بلکه در هنگام ترکیب با حروف اضافه یا قیدها مفاهیم دیگری نیز می‌سازد. اگر این کلمه را در دیکشنری جستجو کنید از نتایج بلند بالای آن سر درد خواهید گرفت!

توصیه ما برای یادگیری تمام معانی مختلف get این است که به‌تدریج در موقعیت‌های مختلف با آن آشنا شوید تا تک تک کاربردهایش بهتر در ذهن‌تان جای بگیرد. شاید با خواندن و حفظ کردن کاربردهای آن فکر کنید که همه‌اش را یاد گرفته‌اید، اما تا در طول زمان از آن استفاده نکنید به‌راحتی فراموشش خواهید کرد.

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم در یک آموزش آنلاین زبان انگلیسی شرکت کنید تا بهتر این فعل و سایر افعال ترکیبی را بشناسید.

با این حال، هدف ما از تهیه این مقاله دادن درک کلی از جایگاه فعل get در زبان انگلیسی است تا دفعه بعدی که با یکی از بی‌شمار کاربردهای آن روبرو شدید متعجب و سردرگم نشوید. پس تا انتها همراه ما بمانید.

13 کلمه چند عبارتی با فعل get و نحوه استفاده از آن‌ها

فعل (Get) در انگلیسی به چه معنا است؟

رایج‌ترین و پرکاربردترین معانی فعل get به شرح زیر است:

1. آوردن

افعال هم معنی:

 • Obtain
 • Bring
 • Fetch

مثال:

 • .I need to get some files from the archives
 • من باید تعدادی پرونده از بایگانی بیاورم.
 • ?Can you get that book for me
 • می‌توانی آن کتاب را برایم بیاوری؟

2. گرفتن

افعال هم معنی:

 • Take
 • Capture
 • Seize
 • Catch

مثال:

 • .She gets the train to work every day
 • او هر روز برای سر کار رفتن قطار می‌گیرد.
 • .We can get a cab back to the hotel
 • ما می‌توانیم برای برگشت به هتل تاکسی بگیریم.
 • .The police got him at the station
 • پلیس او را در ایستگاه گرفت.
 • .He got a cold last week
 • او هفته پیش سرما خوردگی گرفت.

3. دریافت کردن

افعال هم معنی:

 • Receive

مثال:

 • ?Did you get my email yesterday
 • دیروز ایمیلم را دریافت کردی؟
 • .She got a book for her birthday
 • او برای کادو تولدش کتاب دریافت کرد.

13 کلمه چند عبارتی با فعل get و نحوه استفاده از آن‌ها

4. خریدن

افعال هم معنی:

 • Buy

مثال:

 • .We must get some milk. There isn’t any left
 • باید شیر بخریم. تمام شده است.
 • ?Shall we get some fruit too
 • میشه میوه هم بخریم؟

5. تبدیل شدن

افعال هم معنی:

 • Become

مثال:

 • .It’s getting colder
 • هوا دارد سردتر می‌شود.
 • .You can get better at English by practicing
 • با تمرین می‌توانی در انگلیسی بهتر شوی.

6. رسیدن

افعال هم معنی:

 • Arrive

مثال:

 • .She got to work an hour late
 • او دیر به سر کار رسید.
 • ?When do you think you’ll get here
 • فکر می‌کنی چه موقع به اینجا برسی؟

13 کلمه چند عبارتی با فعل get و نحوه استفاده از آن‌ها

7. فهمیدن

افعال هم معنی:

 • Understand

مثال:

 • ?I didn’t get what he said. Did you
 • من نفهمیدم او چه گفت، تو چی؟
 • ?Do you get the lesson
 • درس را می‌فهمی؟

8. کاری را به کسی محول کردن

افعال هم معنی:

 • Have

مثال:

 • .You should get your hair cut. It’s really long
 • باید بروی موهایت را کوتاه کنی، زیادی بلند شده است.
 • .We’re getting the car checked before our holiday
 • باید قبل از تعطیلات ماشین را به کسی بدهیم تا بررسی کند.

9. بدست آوردن

افعال هم معنی:

 • Earn

مثال:

 • .I get 7 dollars an hour
 • من روزی هفت دلار بدست می‌آورم (درآمد دارم).

13 کلمه چند عبارتی با فعل get و نحوه استفاده از آن‌ها

10. ارتباط برقرار کردن

افعال هم معنی:

 • Communicate with

مثال:

 • .I got him by phone
 • تلفنی با او ارتباط برقرار کردم.

11. تاثیر گذاشتن

افعال هم معنی:

 • Affect

مثال:

 • .That film really got me
 • آن فیلم واقعا روی من تاثیر گذاشت.

چه زمان از فعل (Get) در انگلیسی استفاده نکنیم؟

در بیشتر مواقع فرقی ندارد که از فعل get یا از دیگر افعال هم معنی آن استفاده کنید. اما افراد بومی زبان ترجیح می‌دهند در مکالمات عامیانه خود در هر فرصتی این فعل را به کار ببرند.

از طرفی اگر می‌خواهید در محیط رسمی سخنرانی کنید یا قصد نوشتن نامه یا محتوای رسمی دارید از به کار بردن فعل get بپرهیزید، زیرا که این فعل کاملا غیر رسمی و عامیانه است. در عوض از جایگزین‌های آن که در بالا نام برده شد، بهره ببرید.

رایج‌ترین افعال چند عبارتی با فعل (Get) در انگلیسی

علاوه بر این‌که get به‌طور مستقل معانی مختلفی دارد، ترکیب آن با کلمات دیگر نیز افعال چند عبارتی متعددی به وجود می‌آورد. در انگلیسی به افعال چند عبارتی (Phrasal verb) می‌گویند. یعنی افعالی که از دو یا سه کلمه شامل فعل، حرف اضافه و قید تشکیل شده‌اند.

احتمالا تعدادی از این افعال را از قبل بشناسید یا حداقل یک بار شنیده باشید. مثل فعل (Get up) که به معنی بیدار شدن یا ایستادن است. حال بیایید به دیگر افعال رایج و مهم چند عبارتی نگاهی بندازیم.

1. Get on/in

معنی:

 • سوار شدن
 • وارد شدن

نکته: فعل get on برای سوار شدن در وسایل نقلیه عمومی و بزرگ استفاده می‌شود مانند قطار، هواپیما، اتوبوس و قایق. البته برای دوچرخه نیز استفاده می‌شود که می‌توان استثنا قائل شد.

فعل get in برای سوار شدن در وسایل نقلیه شخصی یا کوچک استفاده می‌شود مانند ماشین و تاکسی. البته این فعل برای وارد شدن به مکانی خاص نیز استفاده می‌شود.

مثال:

 • .Let’s get on the bus
 • بیایید سوار اتوبوس شویم.
 • .I get in the car every morning and drive to work
 • من هر روز سوار ماشین می‌شوم و به سر کار می‌روم.
 • .We want to get in the swimming pool
 • ما می‌خواهیم وارد استخر شویم.

2. Get off/out

معنی:

 • پیاده شدن
 • خارج شدن

نکته: فعل get off متضاد فعل get on است و همانند آن برای وسایل نقلیه عمومی به کار می‌رود، در حالی که فعل get out مخالف فعل get in است و برای وسایل نقلیه خصوصی یا خارج شدن از مکانی استفاده می‌شود.

مثال:

 • .We got off the plane and went to passport control
 • ما از هواپیما پیاده شدیم و به سمت جایگاه بررسی پاسپورت رفتیم.
 • .I just got out of jail
 • به تازگی از زندان خارج شده‌ام.
 • .Call me as soon as you get out of that taxi
 • به محض این‌که از آن تاکسی پیاده شدی با من تماس بگیر.

3. Get back

معنی:

 • برگشتن
 • پس گرفتن

مثال:

 • .We should get back to work, hurry
 • باید سر کار برگردیم، عجله کن.
 • .I got my shoes back from Ali yesterday
 • دیروز کفش‌هایم را از علی پس گرفتم.

4. Get over

معنی:

 • پشت سر گذاشتن
 • بهبود یافتن

مثال:

 • .I caught cold two days ago but I’ve got over it now
 • دو روز پیش سرما خوردم اما الان خوب شدم.
 • .She got over her surgery in no time
 • او بعد از عمل خیلی زود بهبود یافت.

13 کلمه چند عبارتی با فعل get و نحوه استفاده از آن‌ها

5. Get on/along with

معنی:

 • رابطه خوب داشتن
 • به‌خوبی کنار آمادن

مثال:

 • ?Do you get along well with your classmates
 • آیا با هم کلاسی‌هایت رابطه خوبی داری؟

6. Get across

معنی:

 • عبور کردن
 • انتقال دادن منظور

مثال:

 • .I tried to get across my ideas to my boss
 • من سعی کردن ایده‌ام را به رئیسم انتقال دهم.
 • .It was hard to get across that bridge
 • عبور کردن از آن پل دشوار بود.

7. Get by

معنی:

 • مدیریت کردن
 • دوام آوردن (از نظر مالی)

مثال:

 • .My English isn’t good but I know enough to get by
 • انگلیسی من زیاد خوب نیست اما به اندازه کافی بلدم که بتوانم از عهده انجام کارها برآیم.
 • .she can get by on her bank loan alone
 • او می‌تواند به تنهایی از پس وام بانکی‌اش بر آید.

8. Get through

معنی:

 • تماس گرفتن
 • موفق شدن

مثال:

 • .She got through that difficult test very well
 • او در آن آزمون سخت به‌خوبی موفق شد.
 • .The line was engaged so I couldn’t get through to Mr. Adams
 • خط مشغول بود. به همین دلیل نتوانستم با آقای آدامز تماس بگیرم.

9. Get away

معنی:

 • فرار کردن
 • در رفتن

مثال:

 • ?You thought you could rob me and get away with it
 • فکر کردی می‌توانی از من دزدی کنی و به‌راحتی فرار کنی؟
 • .They got away from the police
 • آن‌ها از دست پلیس فرار کردند.

10. Get about

معنی:

 • از نظر اجتماعی فعال بودن
 • از جایی به جای دیگر رفتن
 • سر زبان افتادن

مثال:

 • .She gets about with the help of her wheelchair
 • او به کمک ویلچر از جایی به جای دیگر می‌رود.
 • .They always get about really well
 • آن‌ها معمولا خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنند.
 • I don’t really want this rumor to get about
 • نمی‌خواهم این شایعه سر زبان‌ها بیافتد.

11. Get at

معنی:

 • دسترسی پیدا کردن
 • منظوری را رساندن
 • انتقاد کردن یا غر زدن

مثال:

 • .I’m trying to get at the truth
 • من سعی دارم به حقیقت برسم.
 • .I can see what you’re getting at
 • نمیفهمم چه منظوری را می‌خواهی برسانی.
 • .I hope you didn’t think I was getting at you
 • امیدوارم فکر نکنی داشتم ازت انتقاد می‌کردم یا بدت را می‌گقتم.

12. Get ahead

معنی:

 • پیشرفت کردن
 • موفق شدن

مثال:

 • .It’s very difficult to get ahead nowadays
 • این روزها پیشرفت کردن سخت شده است.

13. Get into

معنی:

 • پذیرفته شدن

مثال:

 • .He got into the university he dreamed of
 • او در دانشگاهی که آرزویش را داشت پذیرفته شد.

سوالات رایج

در ادامه به تعدادی از سوالات رایج در این باره پاسخ می‌دهیم.

فعل get در دستور زبان انگلیسی چه نقشی دارد؟

فعل (get) یک فعل پرکاربرد در زبان انگلیسی است که استفاده‌های متعددی دارد اما شکل ساده آن به معنای بدست آوردن، دریافت کردن، تبدیل شدن و یافتن به کار می‌رود.

تفاوت افعال make، have و get در چیست؟

 • Make: یعنی کسی را مجبور به انجام کاری کردن.
 • Have: یعنی مسئولیت انجام کاری را به کسی سپردن.
 • Get: یعنی کسی را متقاعد یا مشتاق انجام کاری کردن.

زمان‌های مختلف فعل get به چه صورت است؟

فعل (get) در انگلیسی زمان حال ساده است. شکل ماضی ساده و شکل سوم فعل آن (got) نوشته می‌شود. اما شکل سوم فعل به‌صورت (gotten) نیز نوشته می‌شود که بیشتر در انگلیسی آمریکایی رایج است.

فعل have got درست است یا have gotten؟

به‌طور کلی، هر دو شکل برای بیان حال کامل یا ماضی نقلی درست است. اگر فعل (get) به‌صورت (have/has+got) نوشته شود در انگلیسی بریتانیایی رایج‌تر است و اگر به‌صورت (have/has+gotten) باشد در انگلیسی آمریکایی استفاده می‌شود.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...